ΝΑΥΛΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

IXE

41,50 €

ΑΚΕΡΑΙΟ

10,40 €

ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10)

5,60 €

ΒΡΕΦΟΣ (<1)

0,00 €

ΝΗΠΙΑ (1-4)

0,90 €

ΜΟΤΟ(<250cc)

9,00 €

ΜΟΤΟ(>250cc)

12,00 €

ΝΑΥΛΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

IXE

40,00 €

ΑΚΕΡΑΙΟ

10,00 €

ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10)

5,00 €

ΒΡΕΦΟΣ (<4)

0,00 €

ΜΟΤΟ(<250cc)

8,00 €

ΜΟΤΟ(>250cc)

12,00 €

ΝΑΥΛΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΞΟΙ

IXE

46,00 €

ΑΚΕΡΑΙΟ

10,40 €

ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10)

5,60 €

ΒΡΕΦΟΣ (<1)

0,00 €

ΝΗΠΙΑ (1-4)

0,90 €

ΜΟΤΟ(<250cc)

9,00 €

ΜΟΤΟ(>250cc)

12,00 €

ΝΑΥΛΟΙ ΠΑΞΟΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

IXE

42,30 €

ΑΚΕΡΑΙΟ

10,00 €

ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10)

5,00 €

ΒΡΕΦΟΣ (<4)

0,00 €

ΜΟΤΟ(<250cc)

9,00 €

ΜΟΤΟ(>250cc)

12,80 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

KERKYRA SEAWAYS

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩN

ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 7, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ