Όροι Χρήσης

Α.  ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 • Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.
 • Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.
 • Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφής του ναύλου αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, 
 • Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.
 • Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωση τους στο πλοίο.
 • Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εμπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλικών.
 • Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.
 

Β.  ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

 • Το εισιτήριο είναι ατομικό και ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε.
 • Στο ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας.
 • Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου μια (1) ώρα πριν την αναχώρηση. Αν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου.
 • Παιδιά ηλικίας μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν δικαιούνται κλίνη, ενώ παιδιά από 4-10 χρόνων πληρώνουν το μισό εισιτήριο και δικαιούνται κλίνη.
 • Ο κομιστής ολόκληρου εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές μέχρι 40 χιλιόγραμμων ή 0.5 m3.
 • Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμό του.
 • Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε το τη φύλαξη των αποσκευών του η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλεια τους.
 • Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδοθούν στο λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη.
 • Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
 • Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 • Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων.
 • Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου.
 • Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.
 • Αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας προς τον επιβάτη.
 • Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.
 

Γ.  ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Για την ακύρωση της online κράτησης θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώσει την εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, logistirio.kerkyraseaways@gmail.com ή τηλεφωνικώς 26650 26280 (Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ – ΠΑ 08:00 – 18:00, ΣΑ – KY 09:00 – 15:00).

 • Ανάλογα με το χρόνο της ακύρωσης επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά:
  • Επιστροφή 100%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα άνω της 1 εβδομάδας από την ημερομηνία αναχώρησης.
  • Επιστροφή 75%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
  • Επιστροφή 50%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 3 ημερών πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
   

  Η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση.

  Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας των εισιτηρίων σας, δεν ισχύει η επιστροφή χρηματικού ποσού.

 
 

Δ.  ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (OPEN TICKETS)

Όλα τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας (Οpen-Date) έως και 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης (η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά).

 • Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία του αρχικού εισιτηρίου.
 • Η επιλογή της επόμενης ημερομηνίας αναχώρησης θα πρέπει να δηλωθεί τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης των εισιτηρίων που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό.

Για να μετατρέψετε τα εισιτήρια σας σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, logistirio.kerkyraseaways@gmail.com είτε τηλεφωνικώς 26650 26280 (Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ – ΠΑ 08:00 – 18:00, ΣΑ – KY 09:00 – 15:00).

Ε. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

Για την επιστροφή του χρηματικού ποσού των εισιτηρίων θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώσει την εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, logistirio.kerkyraseaways@gmail.com ή τηλεφωνικώς 26650 26280 (Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ – ΠΑ 08:00 – 18:00) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απ’ όπου πραγματοποίησε την κράτηση του ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.
Η διαδικασία επιστροφής χρηματικού ποσού πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστούν μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες προκειμένου να φανεί το ποσό στον λογαριασμό των χρηστών και για την καθυστέρηση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά η τράπεζα τους.

 

Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τα εμπιστευτικά δεδομένα (ο αριθμός της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο κωδικός ασφαλείας CVV) είναι τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται άμεσα στον server της τράπεζας χωρίς να διέλθουν από τα φυσικά μέσα των servers του kerkyraseaways.gr. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ KERKYRA SEAWAYS δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση στα δεδομένα αυτά παρα μόνο την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης πληρωμής μετά την περάτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας www.kerkyraseaways.gr.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

KERKYRA SEAWAYS

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩN

ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 7, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ