Μετακινήσεις με πλοία από τη Δευτέρα 13/09/21 (ΦΕΚ 4206 Β ́/12-09-2021)
Για τις μετακινήσεις από Ηγουμενίτσα προς Κέρκυρα και Παξούς, θα απαιτούνται :

Για τους ενήλικες:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού (Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού) ή
  • πιστοποιητικό νόσησης (Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν) ή
  • αρνητικό αποτέλεσμα rapid test έως 48 ώρες πριν το ταξίδι το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριό ή σε ιδιωτική κλινική ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

Οι ανήλικοι από τέσσερα (4) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

Από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα και από Παξούς προς Ηγουμενίτσα η επιβίβαση των επιβατών επιτρέπεται μόνο εφόσον οι επιβάτες πληρούν κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε την δήλωση αποτελέσματος self test στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf ή να δηλώσετε ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα εδώ.

Αναθεωρημένο έντυπο προ επιβίβασης

Στο πλαίσιο των οδηγιών των Ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19 σας ενημερώνουμε για το αναθεωρημένο έντυπο προ επιβίβασης που μπορείτε να κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο

Το έντυπο προ επιβίβασης εντοπισμού επιβάτη πρέπει να το συμπληρώνουν οι επιβάτες και να το παραδίδουν μαζί με το εισιτήριό τους, επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) με τα οποία πιστοποιούν το αποτέλεσμα ελέγχων και εμβολιασμού στον αρμόδιο της οικονομικής υπηρεσίας κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου.

 

 

Αναλυτικά τα έγγραφα τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν οι επιβάτες (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) κατά την επιβίβασή τους είναι τα εξής:

  • Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
  • Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
  • Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Οι ανήλικοι 12 έως 18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test, ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

KERKYRA SEAWAYS

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩN

ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 7, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ