Κάντε κράτηση online και κερδίστε έως 50% έκπτωση στα εισιτήρια σας.

**η έκπτωση ισχύει για τη γραμμή Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα και έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση.

Πολιτική Απορρήτου

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ (εφεξής ως «KERKYRA SEAWAYS”)

Πολιτική Απορρήτου

Α. Πολιτική Απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η KERKYRA SEAWAYS, καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον τομέα που δραστηριοποιείται. Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε και τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, ναυτικών, εργαζόμενων, προμηθευτών, εταίρων και άλλων προσώπων. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται στην KERKYRA SEAWAYS και στις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτή θυγατρικές εταιρείες.

Β. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 1.  Η KERKYRA SEAWAYS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο του ταξιδιού σας, όπως ο κωδικός της κράτησής σας, στοιχεία της συναλλαγής με την οποία πραγματοποιήσατε την κράτηση, όπως τα στοιχεία της  τραπεζικής κάρτας με την οποία ολοκληρώσατε την πληρωμή, αριθμοί οχημάτων, δικύκλων ή λοιπών μεταφορικών μέσων, τύποι/κατηγορίες θέσεων, πακέτων διακοπών και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές σας, κατά την εγγραφή σας σε καταλόγους αποδεκτών newsletters ή μέσω ερευνών, καθώς και πληροφορίες υγείας σχετικές με την έκδοση εισιτηρίων, ή την αναφορά ατυχημάτων επιβατών, καθώς και τη μεταφορά ασθενών με πλοίο μόνο όταν υφίσταται νόμιμος προς τούτο λόγος.
 2. Ειδικότερα αναφορικά με τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών που τυχόν απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών και φυσικών αγορών, σας επισημαίνουμε ότι δεν τηρούνται, ούτε αποθηκεύονται από την KERKYRA SEAWAYS, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών που είναι αρμόδια κατά περίπτωση για την επιβεβαίωση και εν γένει διαχείριση της οικονομικής συναλλαγής, στο οποίο και ανακατευθύνεστε.
 3. Λόγος και τρόπος χρησιμοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων από την KERKYRA SEAWAYS
  1. Για τη διαχείριση των ταξιδιωτικών σας κρατήσεων και την παροχή των υπηρεσιών μας. Όταν ταξιδεύετε μαζί μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα για την έκδοση εισιτηρίων, το check – in, την αντικατάσταση των εισιτηρίων ή την επιστροφή χρημάτων, την διαχείριση των κρατήσεων σας και την εξυπηρέτησή σας ως πελατών ατομικά ή ομαδικά.
  2. Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την επιβεβαίωση των κρατήσεων σας και των πληρωμών σας, για την ενημέρωση αναφορικά με το δρομολόγιο σας, για την διαχείριση αιτημάτων που υποβάλλετε για μη ληφθείσες υπηρεσίες, τυχόν υλικές ζημιές και εν γένει τη διαχείριση παραπόνων σας.
  3. Για την ορθή τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και την ομαλή διατήρηση της συνεργασίας μας. Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση (είτε πρόκειται για υφιστάμενη σύμβαση πρακτορείας, σύμβαση προμήθειας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών κ.α., είτε βρισκόμαστε στο προσυμβατικό στάδιο της συναλλακτικής μας σχέσης), αντλούμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη και βελτιστοποίηση της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως για παράδειγμα την επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και δεδομένων πωλήσεων των πρακτόρων και υποπρακτόρων μας, για τα οποία ενημερώνουμε το συμβαλλόμενο μέρος με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη των πωλήσεων μας.
  4. Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας. Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου το οποίο ισχύει  περίπτωση, θα σας στείλουμε προωθητικά μηνύματα για τις ταξιδιωτικές μας υπηρεσίες, ενημερώσεις και προσφορές της BLUE STAR FERRIES, ενίοτε εξατομικευμένες στις προτιμήσεις σας και τα ενδιαφέροντά σας εφόσον το έχετε επιλέξει, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτη.
  5. Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων. Ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας, να ελέγχουμε τις συναλλαγές από τις πωλήσεις μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε σε τυχόν αιτήματα αμφισβητήσεων χρεώσεων των καρτών σας, αλλά και για να διαχειριζόμαστε τις εκκαθαρίσεις των πωλήσεων μας.
  6. Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Όταν επί παραδείγματι συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με ατυχήματα επιβατών, διαχειριζόμαστε αιτήματα αντικατάστασης εισιτηρίων ή επιστροφής χρημάτων, αιτήματα αποζημίωσης επιβατών & ζημιών οχημάτων, την τήρηση του αρχείου παραπόνων και υποδείξεων των επιβατών. Επίσης, όταν επεξεργαζόμαστε οικονομικά στοιχεία των συνεργατών (πρακτόρων, προμηθευτών κλπ.) για την ικανοποίηση φορολογικών μας υποχρεώσεων.
 4. Χρήση CCTV  επί των Πλοίων. Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών. Όταν χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να επιτηρούμε και να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.

Γ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η KERKYRA SEAWAYS ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία αφορούν φυσικά πρόσωπα για τα οποία προκύπτει ταυτοποίηση στοιχείων  (όπως ενδεικτικά, τους πελάτες της εταιρίας, τους προμηθευτές, ως και απλών χρηστών  της ιστοσελίδας), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected] άλλως αποστείλατε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ», Ιονίου Πελάγους αρ. 7,  Ηγουμενίτσα   Τ.Κ. 4600 , tel  +30 26650 21000.

Δ. Χρήση Μικρών Αρχείων (Cookies)

Χρησιμοποιούμε cookies ήτοι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται την τερματική σας συσκευή για λόγους καταγραφής και χρήσης των λεπτομερειών της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Η εγκατάσταση τέτοιων αναγνωριστικών στον υπολογιστή σας μας βοηθά να σας αναγνωρίζουμε σε μελλοντικές επισκέψεις σας, ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρίζετε ξανά τα στοιχεία εγγραφής σας κάθε φορά που μας επισκέπτεστε για αγορές ή πληροφορίες. Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε ατομική βάση ή να απορρίψετε από το πρόγραμμα περιήγησης όλα τα cookies, γεγονός που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της διαδικτυακής επικοινωνίας.  Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies.

Ε.  Έννομο συμφέρον

H KERKYRA SEAWAYS μπορεί να χρησιμοποιήσει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ως επιχείρηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

Σε περίπτωση που βασιστούμε στη συναίνεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο Γ παραπάνω.

ΣΤ. Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις- Ασφάλεια Συναλλαγών. 

Για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων η “KERKYRA SEAWAYS” εφαρμόζει αυτόματη κρυπτογράφηση. Τα στοιχεία σας μεταβιβάζονται ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ. Η “KERKYRA SEAWAYS” χρησιμοποιεί ασφαλείς μεθόδους κρυπτογράφησης και τα πλέον αποδεκτά πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό να διασφαλίσει τις εφαρμογές Διαδικτύου (SSL, HTTPS κτλ). Για την είσοδο των χρηστών χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα πιστοποιητικά ασφαλείας. Τα πιστοποιητικά ασφαλείας χρησιμοποιούν την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSLv.3. (κατ’ ελάχιστον)  (Secure Socket Layer). Η εξασφάλιση του απορρήτου γίνεται με την κρυπτογράφηση όλων των μηνυμάτων στο επίπεδο SSL Record Protocol. Παρέχει, επιπλέον, υποχρεωτική πιστοποίηση της ταυτότητας του server και προαιρετικά της ταυτότητας του client, μέσω έγκυρων πιστοποιητικών από έμπιστες Αρχές Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certified Authorities). Το SSL είναι παγκόσμιο Πρότυπο διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία η οποία βασίζεται σε συμμετρικό & ασύμμετρο κρυπτογραφικό κλειδί. Το συγκεκριμένο κλειδί βρίσκεται αποθηκευμένο στους servers της “KERKYRA SEAWAYS” με πρόσβαση μόνο από τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων.

Ζ. Τρίτοι Αποδέκτες Δεδομένων.

Η KERKYRA SEAWAYS ενημερώνει ότι κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

(α) Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου. Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ενός δρομολογίου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όταν απαιτηθεί κατά περίπτωση η παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τη λίστα επιβατών και οχημάτων συγκεκριμένων δρομολογίων.
(β) Συνεργάτες της εταιρείας μας (πρακτορεία, διαφημιστικές κτλ.). Η KERKYRA SEAWAYS διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (πχ. τα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων). Στις περιπτώσεις αυτές η KERKYRA SEAWAYS παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.
(γ) Περαιτέρω η KERKYRA SEAWAYS ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για υπηρεσίες και προσφορές, με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

Η. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Θ. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η πρακτική της KERKYRA SEAWAYS είναι να ασφαλίζει κάθε ιστοσελίδα που συλλέγει προσωπικά στοιχεία. Προς τούτο συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους και διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό. Ωστόσο, το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων που μεταδίδονται μέσω της χρήσης του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένο. Σας προτρέπουμε να είστε προσεκτικοί κατά τη μετάδοση προσωπικών στοιχείων μέσω του Διαδικτύου, ειδικά προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με την υγεία σας. Η KERKYRA SEAWAYS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή προσωπικών στοιχείων στον ιστότοπο της KERKYRA SEAWAYS, πρέπει να υπολογίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Ι. Δικαιώματα των Υποκειμένων στην Επεξεργασία των Προσωπικών των Δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την KERKYRA SEA WAYS  με το νόμο, έχει τα  ακόλουθα δικαιώματα:

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω  email : [email protected] άλλως αποστείλατε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της KERKYRA SEAWAYS.

Θ. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected], συμπληρώνοντας την αντίστοιχη της ηλεκτρονική φόρμα ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Κ. Κατάρτιση Προφίλ

Ως κατάρτιση προφίλ νοείται η οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του.

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν συγκατατίθεσθε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας, εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. 

Τέλος, ενδέχεται να πραγματοποιείται κατάρτιση προφίλ από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιεί η KERKYRA SEAWAYS για σκοπούς εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της.

Λ. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της KERKYRA SEAWAYS αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας από τον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα cookies για να σου προσφέρουμε μία κορυφαία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεσαι την τοποθέτησή τους.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείς για την πλοήγησή σου.
Κατηγορίες
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεσαι την τοποθέτησή τους.