Απολαύστε δωρεάν Wi-Fi στα πλοία μας:

 

Ενημέρωση για συστήματα βιντεοεπιτήρησης (CCTVB)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ (εφεξής ως «KERKYRA SEAWAYS”) 

Ενημέρωση για την ύπαρξη Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεοράσεως («CCTV)
Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)


2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: κ. ……………………….. κάτοικος ………………….  

email: [email protected]

 3. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: 

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας των γραφείων της έδρας μας, των κοινοπρακτούντων πλοίων, προσώπων ή/και αγαθών (ασφάλεια). Η επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για σκοπούς προστασίας εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. Στ’ ΓΚΠΔ) ή/και την κατά νόμο προβλεπόμενη σχετικώς υποχρέωση προς λήψη μέτρων για την προστασία χώρου (π.χ. υποχρέωση ιδιοκτήτη, πλοιοκτήτη, εφοπλιστή κλπ.), όπως κάθε φορά αυτό προκύπτει ή επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

4. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων 

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη της προστασίας των χώρων μας και των αγαθών και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτούς από πιθανές παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά κλοπές, βανδαλισμούς Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας, καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον χώρο των γραφείων μας και των Πλοίων. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία των Πλοίων και στην είσοδο των γραφείων μας, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

5. Αποδέκτες 

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές, Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης. 

6. Χρόνος τήρησης 

Τηρούμε τα δεδομένα στις γραφειακές εγκαταστάσεις για τρεις (3) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Στα πλοία τηρούμε τα δεδομένα για όσο προβλέπεται από τους επιμέρους Κανονισμούς Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση που στα διαστήματα αυτά διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του ληφθέντος υλικού της εικονοληψίας και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη των σχετικών νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον, θα τηρήσουμε το υλικό έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά, ειδικότερα, στα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που βρίσκονται εγκατεστημένα στα πλοία, ορισμένα από αυτά παρακολουθούν κινήσεις φυσικών προσώπων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να αποθηκεύουν και να καταγράφουν τα δεδομένα που λαμβάνονται.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής, εφόσον η εικόνα είναι καταγεγραμμένη.

(β) Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

(γ) Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

(δ) Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

 Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση Ιουνίου Πελάγους αρ. 7 Ηγουμενίτσα 46100 ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στην ανωτέρω διεύθυνση της έδρας μας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας παρέχετε η δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας προς επίδειξη των εικόνων που σας εμφανίζουν. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ. 

8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε Εποπτική Αρχή. Αρμόδια Εποπτική Αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210-6475600.

Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα cookies για να σου προσφέρουμε μία κορυφαία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεσαι την τοποθέτησή τους.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείς για την πλοήγησή σου.
Κατηγορίες
Επιλογές
Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies («essential cookies»), τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τον λόγο αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα cookies επιδόσεων («performance cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησής σας και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου και ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες του.
Τα cookies προτιμήσεων επισκεπτών («visitor preferences») τοποθετούνται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν με σκοπό να διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Τα cookies στόχευσης («targeting cookies») συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν χρησιμοποιούνται από τον διαδικτυακό μας τόπο για την προβολή διαφημίσεων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικό σκοπό. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών τους από εσάς, όταν για παράδειγμα πλοηγήστε σε σελίδες που περιέχουν ενσωματωμένα βίντεο και οδηγείστε στο κανάλι μας στο Youtube.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» αποδέχεσαι την τοποθέτησή τους.